Konsultuję i tworzę profile zawodowe (CV, listy motywacyjne, portfolio projektowe, LinkedIn) w językach: polskim, angielskim i niemieckim, w dwóch wariantach:

  • konsultacja: spotykamy się z klientem online, by dokładnie omówić zmiany, jakie mają być zastosowane w profilach z uwzględnieniem celu zawodowego; klient nanosi zmiany, następnie recenzuję je mailowo.

Koszt konsultacji zawiera się między 280 a 380 pln brutto (w zależności od długości spotkania 60/90min – ustalane indywidualnie).

  • stworzenie: osobiście tworzę wybrane profile zawodowe po spotkaniu z klientem, podczas którego pozyskuję informacje o jego profilu i celu zawodowym. Po przygotowaniu profili oddaję je do zaopiniowania klientowi.

Koszt przygotowania CV/LinkedIn:

  • CV lub LinkedIn: 440 pln
  • CV + LinkedIn: 540 pln
  • CV + list motywacyjny: 540 pln
  • CV + list motywacyjny + LinkedIn: 640 pln

Podane ceny dotyczą profili i dokumentów przygotowanych w jednej wersji językowej. Każda następna wersja językowa lub inny wariant usług nieopisany powyżej podlega wycenie indywidualnej.