Coaching kariery

Jak będziemy pracować?

  • Logistyka: ilość, długość i częstotliwość spotkań: zazwyczaj 1-10 spotkań, 60 minut co 1-3 tygodnie, online.
  • Etapy coachingu kariery, czyli co będzie się działo:
    • Spotkanie wstępne/telefon – wyjaśnię Ci, w jaki sposób będziemy pracować – dzięki temu zweryfikujesz, czy jest to rodzaj wsparcia, jakiego obecnie szukasz. Porozmawiamy o Twoich potrzebach i oczekiwaniach oraz Twojej obecnej sytuacji, następnie ustalimy zasady dalszej współpracy.
    • Kolejne sesje – praca przybliżająca Cię do osiągnięcia wyznaczonych celów z pomocą stosowanych przeze mnie różnych metod oraz wsparcia merytorycznego dotyczącego rynku pracy (np. tworzenie CV, mapowanie kanałów poszukiwań i sieci wsparcia, diagnoza umiejętności/predyspozycji, symulacje rozmów rekrutacyjnych, poszerzanie wiedzy dot. rynku pracy i rekrutacji, techniki radzenia sobie ze stresem, metody kreatywne). Równolegle do pracy podczas sesji będziesz testować i wdrażać wypracowane rozwiązania w rzeczywistości.
    • Ostatnia sesja – weryfikacja osiągniętych celów, zakończenie pracy.
    • Monitoring postępów – po zakończonych spotkaniach możliwy jest zdalny monitoring Twoich postępów i doraźne wsparcie.