Coaching i mentoring kariery

Zapraszam Cię do współpracy na drodze do zmiany zawodowej. Poniżej znajdziesz opisy dwóch najczęstszych procesów, jakie podejmuję z klientami: Pełny proces zmiany zawodowej i Skrócony proces zmiany zawodowej. Zachęcam Cię do zapoznania się z charakterystyką i korzyściami każdego z nich,

Masz pytania lub wątpliwości, jaki rodzaj współpracy będzie lepszy dla Ciebie? A może Twoje potrzeby nie wpisują się w żaden z opisanych procesów? Nic nie szkodzi. Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której poznam Twoją sytuację i zaproponuję formułę współpracy dostosowaną do Twoich indywidualnych oczekiwań.

Pełny proces zmiany zawodowej

Dla kogo?

 • dla osób rozważających znaczne zmiany zawodowe, przebranżowienie
 • dla osób czujących duże zagubienie w związku z dalszą drogą zawodową, doświadczających obaw, blokad i zmagających się z przekonaniami, które hamują ich w zmianie
 • dla osób doświadczających wypalenia zawodowego
 • dla osób, które nie tylko chcą znaleźć cel zawodowy, ale też dobrze zbadać różne opcje, zaplanować kroki zmiany i rozpocząć proces zmiany w praktyce 
 • dla osób, które podejmowały już próby zmian, ale nie były one udane 
 • dla osób gotowych przepracować cały proces zmiany w dłuższym okresie 4-6 miesięcy  

Etapy procesu

 • 8-10 spotkań
 • pierwsza sesja: dookreślenie celów i warunków współpracy, analiza historii zawodowo-edukacyjnej 
 • dogłębna analiza profilu (kompetencje, predyspozycje, talenty, oczekiwania, wartości) oraz obszarów kluczowych do dalszego rozwoju 
 • kreowanie pomysłów na role zawodowe
 • badanie rynku pod kątem innych alternatywnych opcji zawodowych 
 • wnikliwa analiza wybranych opcji i decyzja co do wyboru ścieżki 
 • opracowanie długoterminowych planów zmiany zawodowej z analizą potencjalnych zagrożeń i mocnych stron planu
 • przygotowanie operacyjne (np. profile zawodowe, symulacja rozmowy rekrutacyjnej, stworzenie wstępnego  biznesplanu, dotarcie do decydentów, formy dokształcenia)
 • prototypowanie – podjęcie pierwszego istotnego kroku na drodze do zmiany 
 • podsumowanie procesu 

Opcjonalne kroki

 • diagnoza stylów myślenia i działania FRIS® (w kontekście wyborów zawodowych) 
 • follow up – dodatkowe spotkanie odroczone w czasie po zamknięciu głównego procesu współpracy w celu weryfikacji postępów 

Korzyści

 • dogłębne poznanie własnych mocnych stron, kompetencji, wartości i oczekiwań, nazwanie ich językiem rynku pracy
 • dobre rozeznanie w dostępnych opcjach zawodowych, ich plusach i minusach
 • przepracowanie hamujących przekonań i trudnych emocji towarzyszących zmianie
 • zaplanowanie kroków zmiany
 • możliwość przetestowania koncepcji w bezpiecznych warunkach ze wsparciem coacha
 • monitorowanie efektów, możliwość korekty kursu
 • przestrzeń na przejście mentalnej przemiany towarzyszącej większym zmianom zawodowym

Skrócony proces zmiany zawodowej

Dla kogo?

 • dla osób rozważających zmiany zawodowe bazujące na obecnych kompetencjach, w tej samej branży lub obszarach pokrewnych 
 • dla osób mających wstępne pomysły zawodowe wymagające doprecyzowania lub wiedzę, na jakich kompetencjach chcą bazować, ale nie maja pomysłu, na jakie role zawodowe je przełożyć 
 • dla osób, które potrafią samodzielnie efektywnie działać w zmianie (życiowej, zawodowej) i nie odczuwają w związku z nią hamujących obiekcji 
 • dla osób, które potrzebują znaleźć nowe zatrudnienie w krótszej perspektywie i ich czas na współpracę jest ograniczony do 6-8 tygodni. 

Etapy procesu

 • ok. 4 spotkań
 • zdefiniowanie kluczowych kompetencji i oczekiwań wobec pracy
 • badanie rynku pod kątem opcji zawodowych
 • decyzja co do wyboru wiodącej roli i przygotowanie planu szukania pracy
 • przygotowanie profili zawodowych (np. CV, LinkedIn)

Opcjonalne kroki

 • diagnoza stylów myślenia i działania FRIS® (w kontekście wyborów zawodowych) 
 • symulacja rozmowy rekrutacyjnej 

Korzyści

 • ustrukturyzowanie wiedzy na temat własnych kompetencji i oczekiwań, odniesienie ich do rynku pracy
 • poznanie najbardziej pasujących opcji zawodowych na tu i teraz
 • przygotowanie planu i kanałów szukania pracy
 • przygotowanie profili zawodowych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • możliwość szybkiego wdrożenia w życie