Spotkajmy się w Warszawie lub online z każdego zakątka globu.

Telefon: 504 135 175

Email: elzbieta.watemborska@gmail.com

Linkedin: www.linkedin.com/in/ewatemborska

Większość osób poszukujących pracy marzeń ponosi porażkę nie dlatego, że w niewystarczającym stopniu poznały rynek pracy, a dlatego, że w niewystarczającym stopniu znają siebie.

D.R. Bolles