Moje kwalifikacje

Doradztwo kariery i coaching

 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, studia podyplomowe – Job-coaching, doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Certyfikowana trenerka FRIS® – Style Myślenia i Działania
 • Licencjonowany trener  Programu „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód
 • Coach  metody Job-crafting – podejścia budującego poczucie sensu pracy
 • Points of You
 • Certyfikacja TalentQ

Psychologia

 • Psychologia, Uniwersytet Warszawski, magister, specjalności: psychoterapia, psychologia organizacji i pracy
 • Własny trening terapeutyczny w podejściu poznawczo-behawioralnym
 • Trening terapeutyczny w podejściu strategicznym w roli koterapeuty

HR/Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • Liczne kursy i warsztaty HR, m.in.: Assessment Center, Rekrutacja i selekcja, Personal i Employer Branding, System Oceny Pracowniczej, Design Thinking, warsztaty umiejętności trenerskich, prowadzenie efektywnych szkoleń online
 • Trener Action Learning – metody grupowego rozwiązywania problemów

Radzenie sobie ze stresem

 • MBSR – trening radzenia sobie ze stresem oparty na mindfulness
 • Szkolenie w GROM Group, Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, presja i manipulacja