Dla biznesu

Mam doświadczenie w HR jako ekspert ds. rozwoju pracowników, rekruter, specjalista wspierający liderów w zarządzaniu zespołami, trener wewnętrzny. Wspieram organizacje w:

  • projektowaniu strategii rozwoju pracowników i wdrażaniu programów rozwojowych
  • rekrutacji i outplacementach
  • analizie potencjału indywidualnych pracowników i zespołów z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych
  • zwiększaniu zaangażowania zespołów metodą job crafting
  • dbaniu o dobrostan pracowników: szkolenia, warsztaty i webinary z radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  • rozwijaniu kompetencji liderskich poprzez facylitacje metodą Action Learning
  • prowadzę szkolenia: rozwój kariery, tworzenie profili zawodowych i budowanie marki osobistej, rozwój i ocena pracowników, rekrutacja dla lidera itp.

Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszam do kontaktu.