LinkedIn w strategii szukania pracy

Podczas spotkania dowiesz się o: sposobach na wykorzystanie LinkedIna podczas szukania pracy, budowaniu sieci kontaktów i dlaczego jest to ważniejsze niż idealnie odpicowany profil, różnicach między efektywną a bezsensowną aktywnością na platformie, najistotniejszych elementach profilu, standardowych i niestandardowych sposobach wyszukiwania ofert pracy.

🎧WEBINAR

Scroll to Top